Details

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys

Finnish Association of Occupational Physicians
Finlands Företagsläkarförening
Year of foundation
1946
Home page
http://www.stly.fi
Number of individual members
1600
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Nordiska Industriläkarrådet (NIR)
Further essential information
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää terveydenhuoltoa elinkeino- ja muun työelämän piirissä toimimalla alan asiantuntijoiden yhdistyksenä ja osallistumalla työterveyshuoltoa koskevaan terveydenhuoltopoliittiseen keskusteluun ja suunnitteluun. Yhdistys edistää jäsentensä ammatillista kehittämistä järjestämällä koulutusta ja pitämällä muulla tavoin yhteyttä jäsenistöönsä.
Journals and serials
Työterveyslääkäri