Details

Suomen Semiotiikan Seura - Semiotiska Sällskapet i Finland rf.

Semiotic Society of Finland
Year of foundation
1979
Home page
http://suomensemiotiikanseura.wordpress.com
Number of individual members
89
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
ISI:n kokoelmat Imatran kaupunginkirjastossa
Membership in international organizations
International Association for Semiotic Studies - Association Internationale de Sémiotique (IASS-AIS), Nordic Association for Semiotic Studies (NASS)
Further essential information
Seura hyväksyttiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi vuonna 1988. Seura on järjestänyt symposiumeja ja ollut mukana järjestämässä kansainvälisiä kongresseja yhteistyössä Imatran kansainvälisen semiotiikan instituutin, ISI:n (1988-2013) sekä Helsingin yliopiston semiotiikan opintokokonaisuuden kanssa.
Journals and serials
Acta Semiotica Fennica
Synteesi