Details

Suomen Psykologinen Seura

Finnish Psychological Society
Finnische Gesellschaft für Psychologie
Year of foundation
1952
Home page
http://www.psykologia.fi
Number of individual members
527
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Membership in international organizations
International Union of Psychological Science (IUPS), International Test Commission
Further essential information
Seura järjestää kansallisen psykologian alan kongressin joka toinen vuosi yhdessä Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologian opiskelijain liiton kanssa. Seura jakaa vuosittain Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon, menetelmäapurahan sekä Psycon Oy:n palkinnon edellisen vuoden ansiokkaimmille psykologian alan opinnäytetöille sekä joka toinen vuosi Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinnon.
Journals and serials
Acta Psychologica Fennica
Psykologia