Details

Suomen Operaatiotutkimusseura

Finnish Operations Research Society (FORS)
Year of foundation
1973
Postal address
Suomen Operaatiotutkimusseura, PL 702, 00101
Home page
http://www.operaatiotutkimus.fi
Contact person
Sihteeri Lauri Neuvonen, e-mail sihteeri[at]operaatiotutkimus.fi
Chairman
Eeva Vilkkumaa
Executive secretary or director
Lauri Neuvonen
Number of individual members
213
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
The International Federation of Operational Research Societies (IFORS), The Association of European Operational Research Societies within IFORS (EURO), Pohjoismainen operaatiotutkimusseurojen yhteistyöelin (NOAS)
Further essential information
Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää operaatiotutkimusta ja sen soveltamista sekä toimia siitä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Operaatiotutkimuksen tarkoituksena on avustaa käytännön suunnittelua ja päätöksentekoa soveltamalla kvantitatiivisia suunnittelumenetelmiä tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
Journals and serials