Details

Suomen Operaatiotutkimusseura

Finnish Operations Research Society (FORS)
Year of foundation
1973
Home page
http://www.operaatiotutkimus.fi
Number of individual members
261
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
The International Federation of Operational Research Societies (IFORS), The Association of European Operational Research Societies within IFORS (EURO), Pohjoismainen operaatiotutkimusseurojen yhteistyöelin (NOAS)
Further essential information
Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää operaatiotutkimusta ja sen soveltamista sekä toimia siitä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Operaatiotutkimuksen tarkoituksena on avustaa käytännön suunnittelua ja päätöksentekoa soveltamalla kvantitatiivisia suunnittelumenetelmiä tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
Journals and serials