Details

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura

Finnish Society of Sciences and Letters
Finska Vetenskaps-Societeten
Societas Scientiarum Fennica
Year of foundation
1838
Home page
http://www.scientiarum.fi
Number of individual members
406
Admission of members
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
International co-operation
Samarbete med de nordiska vetenskapsakademierna. Övrigt internationellt samarbete genom Delegationen för Vetenskapsakademierna i Finland.
Journals and serials
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk
Commentationes Humanarum Litterarum
Commentationes Physico-Mathematicae et Chemico-Medicae
Commentationes Scientiarum Socialium
History of Learning and Science in Finland 1828–1918
Sphinx. Årsbok - Vuosikirja - Yearbook