Details

Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY

Finnish National Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR)
Year of foundation
1977
Home page
http://www.helsinki.fi/~sofy_ry/
Number of individual members
74
International co-operation
SOFY tekee yhteistyötä muiden maiden kansallisten yhdistysten kanssa.
Further essential information
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian edistäminen ja kansainvälisen teoreettisen keskusteluyhteyden luominen suomalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden välille. SOFY on oikeus- ja yhteiskuntafilosofisen maailmanjärjestön (IVR) kansallinen osasto. Monet yhdistyksen jäsenistä ovat voineet julkaista artikkeleitaan ja tutkimuksiaan IVR:n omassa aikakausikirjassa Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie.
Journals and serials