Details

Suomen neurologinen yhdistys

Finnish Neurological Association
Neurologiska Föreningen i Finland
Year of foundation
1961
Home page
http://www.neuro.fi
Number of individual members
590
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Membership in international organizations
Nordisk Neurologisk Förening (NNF), European Federation of Neurological Societies (EFNS), World Federation of Neurology (WFN)
International co-operation
Seura järjestää 3-4 kertaa vuodessa jatkokoulutustilaisuuksia, joihin kutsutaan usein luennoimaan johtavia kansainvälisiä asiantuntijoita. Lisäksi SNY osallistuu aktiivisesti kansainvälisten neurologiorganisaatioiden toimintaan omien delegaattiensa välityksellä.
Further essential information
Yhdistyksen tarkoituksena on olla neurologian ja neurokirurgian sekä näihin läheisesti liittyvien lääketieteen haarojen kuten lastenneurologian, kliinisen neurofysiologian, neuropatologian ja neuroradiologian alalla toimivien lääkärien yhdyssiteenä sekä edistää mainittujen tieteenhaarojen kehittymistä maassamme.
Journals and serials