Details

Suomen musiikkitieteellinen seura - Musikvetenskapliga sällskapet i Finland

Musicological Society of Finland
Year of foundation
1916
Postal address
c/o Milla Tiainen, Musiikkitiede, Vatselankatu 2 (Arcanum), 20014 Turun yliopisto
Home page
http://mtsnet.wordpress.com/
Contact person
Sihteeri Jasmin Vahtera, e-mail mts.toimisto[at]gmail.com
Chairman
Milla Tiainen
Vice-chairman (-men)
Tuire Ranta-Meyer
Executive secretary or director
Jasmin Vahtera
Number of individual members
160
Admission of members
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Further essential information
Seuran keskeisenä tehtävänä on toimia eri musiikkitieteen laitoksilla sekä Sibelius-Akatemiassa opiskelevien ja työskentelevien musiikin tutkijoiden tai tutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisenä foorumina.
Journals and serials
Acta Musicologica Fennica
Musiikki