Details

Suomen Muinaismuistoyhdistys

Finnish Antiquarian Society
Finska Fornminnesföreningen
Finnische Altertumsgesellschaft
Year of foundation
1870
Postal address
Suomen Muinaismuistoyhdistys, PL 882, 00101 Helsinki
Home page
http://www.muinaismuistoyhdistys.fi
Contact person
Julkaisusihteeri Mervi Suhonen, puh./tel. 040 581 9680, e-mail misuhone[at]gmail.com
Chairman
Prof. Pia Olsson
Vice-chairman (-men)
Dos. Renja Suominen-Kokkonen
Executive secretary or director
FM Liisa Kunnas-Pusa
Number of individual members
398
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
International co-operation
Antikvaaristen alojen tieteellisillä seuroilla ei ole kansainvälistä kattojärjestöä. Yhdistyksen johtokunnan jäsenet edustavat yhdistystä myös kansainvälisissä tieteellisissä symposiumeissa, kongresseissa yms. Kansainvälinen yhteistyö keskittyy julkaisuvaihtoon, ulkomaisten tiedemiesten kirjoitusten julkaisemiseen yhdistyksen sarjoissa ja päinvastoin sekä luennoitsijavieraiden kutsumiseen.
Further essential information
Yhdistyksen kokouksissa pidettyjen esitelmien kautta jäsenet ja muu yleisö tutustuvat ensisijaisesti Suomen antikvaarisen tutkimuksen viimeisimpiin saavutuksiin, toisinaan on kutsuttu myös ulkomaisia esitelmöitsijöitä. Yhdistys on maamme tärkein antikvaaristen tieteiden julkaisujen kustantaja. Suurin osa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian väitöskirjoista ilmestyy sen sarjoissa.
Journals and serials
Finskt Museum
Iskos
Kansatieteellinen Arkisto
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja
Suomen Museo