Details

Suomen Mineraloginen Seura

Mineralogical Society of Finland
Mineralogiska Sällskapet i Finland
Year of foundation
1957
Home page
http://www.suomenmineraloginenseura.fi/
Number of individual members
60
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Mineralogical Association (IMA), European Mineralogical Union (EMU)
International co-operation
Suomen Mineraloginen Seura nimittää vuosittain edustajansa IMA:iin ja EMU:iin sekä IMA:n työryhmiin ja komissioihin.
Journals and serials