Details

Finska Läkaresällskapet

The Medicial Society of Finland
Year of foundation
1835
Home page
http://www.fls.fi
Number of individual members
1182
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
En boksamling bestående av ca 700 böcker från 1500-1800
Further essential information
Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet.
Journals and serials
Finska Läkaresällskapets Handlingar