Details

Finska Läkaresällskapet

The Medicial Society of Finland
Year of foundation
1835
Postal address
Finska Läkaresällskapet, Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors
Telephone number
(09) 4776 8090
Fax
(09) 436 2055
Home page
http://www.fls.fi
Contact person
Pamela Edgren, puh./tel. (09) 4776 8090, e-mail pamela.edgren[at]fls.fi
Chairman
Caj Haglund
Vice-chairman (-men)
Per-Henrik Groop
Executive secretary or director
Taisto Sarkola
Number of individual members
1182
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
En boksamling bestående av ca 700 böcker från 1500-1800
Further essential information
Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet.
Journals and serials
Finska Läkaresällskapets Handlingar