Details

Suomen Lääketieteen Historian Seura

Finnish Society for the History of Medicine
Finlands Medicinhistoriska Sällskap
Societas Historiae Medicinae Fennica
Year of foundation
1961
Home page
http://www.suomenlhs.fi
Number of individual members
131
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Nordisk medicinhistorisk förening, World Association for the History of Veterinary Medicine
International co-operation
Seuralla on yhteistyötä pohjoismaisten yhdistysten ja Unkarin Lääketieteen Historian Seuran kanssa. Jäsenet ovat pitäneet esitelmiä sekä pohjoismaisissa että kansainvälisissä lääketieteen historian kongresseissa. Seuran jäseniä kuuluu alan kansainvälisiin yhdistyksiin ja järjestöihin.
Further essential information
Seuran tarkoituksena on edistää kaikkien terveystieteiden historian harrastusta ja tutkimusta sekä niiden varhaisvaiheita esittelevän museoaineiston keräystä. Seuran kokouksissa pidetään tieteellisiä esitelmiä lääketieteen historian seuran eri aloilta. Vuosittain järjestetään retkiä historiallisesti kiinnostaviin kulttuurikohteisiin.
Journals and serials
Hippokrates