Details

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry

Finnish Association of Municipal Engineering
Finlands kommuntekniska förening
Association finlandaise de l'amenagement technique communale
Year of foundation
1926
Home page
http://www.kuntatekniikka.fi
Number of individual members
608
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Federation of Municipal Engineering
International co-operation
Yhdistys on alusta lähtien ollut yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kunnallisteknillisten yhdistysten kanssa. Yhteistoimintaelimenä on Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté.
Further essential information
Kunnallistekniikan päivät on yhdistyksen keskeisin vuotuinen tapahtuma. Päivät järjestetään eri puolilla Suomea kaksi- tai kolmipäiväisenä tilaisuutena.
Journals and serials
Kuntatekniikka - Kommunteknik
Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisuja