Details

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry

Finnish Association of Municipal Engineering
Finlands kommuntekniska förening
Association finlandaise de l'amenagement technique communale
Year of foundation
1926
Postal address
c/o Maarit Mäki-Rayo, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki
Telephone number
050-3075077
Home page
http://www.kuntatekniikka.fi
Contact person
Toimistopäälllikkö Maarit Mäki-Rayo, puh./tel. 050 3075 077, e-mail maarit.maki-rayo[at]kuntatekniikka.fi
Chairman
Ulla-Kirsikka Vainio
Vice-chairman (-men)
Mikä Järvelä
Executive secretary or director
Ville Alatyppö
Number of individual members
674
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Federation of Municipal Engineering
International co-operation
Yhdistys on alusta lähtien ollut yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kunnallisteknillisten yhdistysten kanssa. Yhteistoimintaelimenä on Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté.
Further essential information
Kunnallistekniikan päivät on yhdistyksen keskeisin vuotuinen tapahtuma. Päivät järjestetään eri puolilla Suomea kaksi- tai kolmipäiväisenä tilaisuutena.
Journals and serials
Kuntatekniikka - Kommunteknik
Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisuja