Details

Suomen Kriminalistiyhdistys - Kriminalistföreningen i Finland

Year of foundation
1934
Home page
https://www.kriminalistiyhdistys.fi
Number of individual members
108
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
International co-operation
Joka Pohjoismaassa on vastaava yhdistys. Yhdistysten välillä on tietojen vaihtoa, yhteinen julkaisu (Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab) ja yhteisiä kokouksia. Keskimäärin joka 5. vuosi pidetään Pohjoismainen Kriminalistikokous.
Journals and serials
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab