Details

Suomen Kriminalistiyhdistys - Kriminalistföreningen i Finland

Year of foundation
1934
Postal address
c/o Petri Danielsson, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Home page
https://www.kriminalistiyhdistys.fi
Contact person
Puheenjohtaja Petri Danielsson, e-mail info[at]kriminalistiyhdistys.fi
Chairman
VTM Petri Danielsson
Vice-chairman (-men)
OTT Dan Helenius
Executive secretary or director
OTK Mikko Virkamäki
Number of individual members
200
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
International co-operation
Joka Pohjoismaassa on vastaava yhdistys. Yhdistysten välillä on tietojen vaihtoa, yhteinen julkaisu (Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab) ja yhteisiä kokouksia. Keskimäärin joka 5. vuosi pidetään Pohjoismainen Kriminalistikokous.
Journals and serials