Details

Finska Kemistsamfundet - Suomen Kemistiseura

Chemical Society of Finland
Year of foundation
1891
Home page
http://www.finskakemistsamfundet.fi
Number of individual members
220
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Membership in international organizations
Kemistsamfundet är via Suomen Kemian Seura - Kemiska Sällskapet i Finland medlem i flertal internationella organisationer
International co-operation
Kemistsamfundet har kontakter till Svenska Kemistsamfundet
Journals and serials