Details

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Finnish Society for the History of Education
Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland
Year of foundation
1935
Home page
http://www.kasvhistseura.fi
Number of individual members
59
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
Kirjakokoelma Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjastossa.
International co-operation
ISCHE:n, International Standing Conference for History of Education kanssa aktiivista yhteistyötä.
Further essential information
Seura edistää koulu- ja kasvatushistorian tutkijoiden välistä yhteistoimintaa, pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin seuroihin, harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja muuta tiedotustoimintaa sekä järjestää kokouksia, joissa on julkisia esitelmiä.
Journals and serials
Kasvatus & Aika - Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu
Koulu ja menneisyys. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja