Details

Suomen kielitieteellinen yhdistys

Linguistic Association of Finland
Språkvetenskapliga föreningen i Finland
Year of foundation
1977
Home page
http://www.linguistics.fi
Number of individual members
165
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Comité international permanent des linguistes (CIPL)
Further essential information
Yhdistys järjestää symposiumeja, seminaareja sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kielentutkimuksen ajankohtaisia teorioita että kielitieteen asemaa tieteiden kentässä. Kielitieteen päivien yhteydessä SKY järjestää keskustelutilaisuuksia erilaisista kielitieteellisistä ja tiedepoliittisista aiheista. SKY julkaisee vuosittain ilmestyvää aikakauslehteä 'SKY Journal of Linguistics'
Journals and serials
SKY Journal of Linguistics