Details

Suomen keskiajan arkeologian seura - Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland

Finnish Society for Medieval Archaeology
Societas Archaeologiae Medii Aevi Finlandiae
Year of foundation
1990
Home page
http://www.skas.fi
Number of individual members
148
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Castella maris Baltici -symposioiden organisointikomitea
Further essential information
Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta. Seura järjestää seminaareja, vierailuluentoja, opintomatkoja, ottaa kantaa ajankohtaisiin arkeologisiin kysymyksiin ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Journals and serials
Archaeologia Medii Aevi Finlandiae
SKAS