Details

Suomen kasvatustieteellinen seura

Finnish Educational Research Association
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland
Year of foundation
1967
Home page
http://www.kasvatus.net
Number of individual members
491
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Seuran jäseniä on edustettuina seuraavissa kasvatusalan järjestöissä: AERA, ASA, DGFE, EARDHE, EARLI, EERA, IARLD, IASE, IRA, ISCHE, NFPF, SSS, WAER.
Further essential information
Seuran tärkeimmäksi toimintamuodoksi ovat muotoutuneet vuosittain järjestettävät kasvatustieteen päivät, joilla on käsitelty johonkin kasvatustieteelliseen teemaan liittyviä kysymyksiä asiantuntijaesitelmin, tutkimusseminaarein ja vapaamuotoisin keskusteluin. Päivien lisäksi seura on järjestänyt muita seminaareja ja konferensseja yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten tieteellisten seurojen kanssa.
Journals and serials
Kasvatus
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences