Details

Suomen Kardiologinen Seura - Kardiologiska Föreningen i Finland

Finnish Cardiac Society
Year of foundation
1967
Home page
http://www.fincardio.fi
Number of individual members
858
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
European Society of Cardiology (ESC), World Heart Federation (WHF)
Further essential information
Seuran keskeisiä toimintamuotoja ovat kokoustoiminta, jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestäminen, lausuntojen, suositusten ja kannanottojen antaminen sekä kansainvälinen toiminta.
Journals and serials
Sydänääni