Details

Suomen Kardiologinen Seura - Kardiologiska Föreningen i Finland

Finnish Cardiac Society
Year of foundation
1967
Telephone number
010 548 1000
Fax
(08) 335 551
Home page
http://www.fincardio.fi
Contact person
Toimistopäällikkö Tuija Ranta, puh./tel. 010 548 1001, e-mail tuija.ranta[at]fincardio.fi
Chairman
Mikko Pietilä
Vice-chairman (-men)
Antti Hedman
Executive secretary or director
Antti Saraste
Number of individual members
785
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
European Society of Cardiology (ESC), World Heart Federation (WHF)
Further essential information
Seuran keskeisiä toimintamuotoja ovat kokoustoiminta, jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestäminen, lausuntojen, suositusten ja kannanottojen antaminen sekä kansainvälinen toiminta.
Journals and serials
Sydänääni