Details

Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet

Finnish Oriental Society
Societas Orientalis Fennica
Year of foundation
1917
Home page
http://www.suomenitamainenseura.org
Number of individual members
298
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Itämaisten seurojen kansainvälinen liitto
Further essential information
Suomen Itämainen Seura (SIS) on perustettu joulukuussa 1917 edistämään itämaiden kulttuurien tutkimusta ja tuntemusta Suomessa. Alkujaan toiminta kohdistui ensisijaisesti Lähi-itään, mutta sittemmin se on laajentunut käsittämään koko Aasian, Afrikan ja Oseanian. SIS on siten keskeinen ulkoeurooppalaisista kulttuureista kiinnostuneiden yhteisö Suomessa.
Journals and serials
Skrifter utgivna av Finska Orientsällskapet
Studia Orientalia
Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja