Details

Suomen Hyönteistieteellinen Seura

Entomological Society of Finland
Societas Entomologica Fennica
Year of foundation
1935
Postal address
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, PL 17 (P. Rautatiekatu 13), 00014 Helsingin Yliopisto
Home page
http://www.suomenhyonteistieteellinenseura.org/
Contact person
Puheenjohtaja Ilpo Mannerkoski, e-mail ilpo.mannerkoski[at]ymparisto.fi
Chairman
MMM Ilpo Mannerkoski
Vice-chairman (-men)
Prof. Jyrki Muona
Executive secretary or director
Dos. Nina Laurenne
Number of individual members
390
Admission of members
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Further essential information
Seura toimii hyönteistutkijoiden ja -harrastajien yhdyssiteenä. Se järjestää kokouksia esitelmineen ja tiedonantoineen, osallistuu julkaisujen toimittamiseen (Entomologica Fennica yhdessä Helsingin Hyönteistieteellisen yhdistyksen, Suomen Perhostutkijain Seuran ja Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran kanssa), järjestää hyönteistieteellisiä retkiä, tukee hyönteistieteellistä tutkimusta sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista.
Journals and serials