Details

Suomen Historiallinen Seura - Finska Historiska Samfundet

Finnish Historical Society
Finnische Historische Gesellschaft
Societas Historica Finlandiae
Year of foundation
1875
Postal address
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Telephone number
(09) 22869 351
Home page
http://www.histseura.fi
Contact person
Toiminnanjohtaja Julia Burman, puh./tel. 044 289 2680, e-mail shs[at]histseura.fi
Chairman
Sari Katajala-Peltomaa
Vice-chairman (-men)
Juhana Aunesluoma
Executive secretary or director
Toiminnanjohtaja Julia Burman
Number of individual members
752
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Significant collections owned by the society
Seuran arkisto sisältää järjestön papereiden lisäksi myös mielenkiintoisen muistitieto- ja yksityisarkistokokoelman, joita säilytetään Kansallisarkistossa (Rauhankatu 17, Helsinki), jossa ne ovat vapaasti käytettävissä. Yksityisarkisto- ja muistitietokokoelmien luetteloon voi tutustua Seuran nettisivuilla.
Membership in international organizations
Commitée International des sciences historiques (CISH), Kansainvälinen toisen maailmansodan historian komissio, Kansainvälinen yliopistohistorian komissio, Kansainvälinen merihistorian komissio, Kansainvälinen kaupunkihistoriallinen komissio, Kansainvälinen slaavilaisen tutkimuksen komissio, Kansainvälinen naishistorian komissio
International co-operation
Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu pääasiallisesti seuran eri toimikuntien ja jaostojen kautta, esim. kansainvälisten konferenssien järjestäminen.
Further essential information
Seura järjestää joka toinen vuosi Historiantutkimuksen päivät. Päivien ensisijaisena tarkoituksena on olla historiantutkimuksen ajankohtainen katselmus sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se kerää tutkijat yhteen keskustelemaan historiantutkimuksesta sekä välittää tietoa alan uusimmasta tutkimuksesta ja päiväkohtaisesti mielenkiintoisista teemoista. Myös ajankohtaisesta kysymyksestä tai aihepiiristä järjestettävät pienimuotoiset iltapäivä- ja iltaseminaarit kuuluvat Seuran toimintamuotoihin. Seura julkaisee myös erillisteoksia sekä jäsentiedotelehteä. Lisäksi Seura on Ennen ja Nyt Internet-lehden taustajärjestöjä. Seuran laajoja nykyisiä hankkeita ovat Suomen historiallisen bibliografian toimittaminen sekä historiahanke: Tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu. Historiallinen Aikakauskirja (yhdessä Historian Ystäväin Liiton kanssa) Historiallisen Seuran perinteiset tieteelliset julkaisusarjat siirtyivät vuoden 2000 alussa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) alaisuuteen, mutta niissä julkaistaan vain Historiallisen Seuran hyväksymiä ja referee-tarkastettuja teoksia. Suomen Historiallisen Seuran perinteisten sarjojen julkaisuprofiilit ovat seuraavanlaiset: 1) Historiallisia Tutkimuksia -sarjassa julkaistaan orkeatasoisia suomenkielisiä tutkimusmonografioita ja tietoteoksia. 2) Bibliotheca Historica on kirjasarja, jossa julkaistavat teokset voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. 3) Vanha ja arvostettu sarja Historiallinen Arkisto on varattu suomenkielisille historia-alan artikkelikokoelmille. 4) Studia Historica -sarjassa julkaistaan englanninkielisiä artikkelikokoelmia tai suppeahkoja tutkimusmonografioita. 5) Käsikirjoja ja 6) Suomen historian lähteitä ovat nimensä mukaisesti joko käsikirjamaisia perustutkimuksia tai lähdejulkaisuja. 7)Studia Fennica Historica -sarja kuuluu myös SHS:n tarkastusmenettelyn piiriin. Siinä julkaistaan englanninkielisiä tutkimusmonografioita. Tälle sarjalle SHS:n julkaisuvaliokunta on esittänyt SKS:n nimeämän tieteellisen päätoimittajan, joka on professori Pasi Ihalainen.
Journals and serials