Details

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Finnish Dental Society Apollonia
Finska Tandläkarsällskapet Apollonia
Year of foundation
1892
Home page
http://www.apollonia.fi
Number of individual members
7250
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
Seuran historiallinen arkisto on talletettu Kansallisarkistoon.
Membership in international organizations
European Association for Dental Education, Acta Odontologica Scandinavica
International co-operation
Apollonian myöntämien apurahojen turvin Apollonian jäsenet voivat esittää tieteellisiä tutkimustuloksia hammaslääketieteen alan kansainvälisissä tieteellisissä kongresseissa. Apollonian ja sen erikoisalojen asiantuntijat toimivat alan kansainvälisissä organisatioissa. Pohjoismainen yhteistyö on erityisen aktiivista täydennyskoulutuksen ja julkaisutoiminnan alueilla. Lisäksi Apollonia voi tukea Suomessa järjestettävää kansainvälistä hammaslääketieteen alan kongressitoimintaa.
Further essential information
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia perustettiin 1892 ja siihen kuuluvat lähes kaikki Suomen hammaslääkärit. Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta, järjestää riippumattomaan tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta ja välittää tutkimustietoa suunterveydestä. Apollonian tavoitteena on valjastaa tiede hammaslääkäreiden käyttöön. Apollonian tärkeimpiä arvoja ovat jäsenlähtöisyys, tieteellisyys, aktiivisuus, avoimuus ja kansainvälisyys. Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta tutkimusapurahoilla, matka-apurahoilla ja palkinnoilla. Se tukee myös kansallisten ja kansainvälisten tieteellisten kongressien järjestämistä. Apollonia tuottaa tieteellisiä artikkeleita, tiedeuutisia sekä välittää muuta tutkimustietoa. Ne julkaistaan verkkosivuilla osoitteissa www.apollonia.fi ja www.terveysportti.fi sekä Suomen Hammaslääkärilehdessä.
Journals and serials
Suomen Hammaslääkärilehti