Details

Suomen Fysiologiyhdistys - Societas Physiologica Finlandiae

Finnish Physiological Society
Year of foundation
1961
Home page
http://sfy.yhdistysavain.fi
Number of individual members
230
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse & på rekommendation / by application & by invitation & by recommendation
Membership in international organizations
International Union of Physiological Sciences (IUPS), Federation of European Physiological Societies (FEPS), Scandinavian Physiological Society (SPS)
International co-operation
Pohjoismaisen fysiologiyhdistyksen kongresseja on järjestetty määrävuosin Suomessa (viimeisin 2008). Yhdistyksen sihteeri toimii FEPS:n fysiologian opetustyöryhmässä, joka laatii yleiseurooppalaisia kriteerejä lääketieteellisen fysiologian opetukselle.
Further essential information
Yhdistys järjesti 1989 IUPS:n 100-vuotisjuhlakongressin Helsingissä ja on tukenut IUPS:n kongressin järjestämistä Pietarissa 1997.
Journals and serials