Journal or serial details

Papers on Labour History

Publisher(s)
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Initial year
1986
ISSN
0783-005X
Language of text
eng
Numbers per annum
ilmestyy epäsäännöllisesti
Subscription
www.helsinki.fi/jarj/thps/julkaisut.html
Electronic version
www.helsinki.fi/jarj/thpts/plh.html#5