Journal or serial details

Media & viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti

Publisher(s)
Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi& Nordicom
Initial year
1978
ISSN
1798-3827
Home page
http://www.mediaviestinta.fi/blogi/
Postal address
c/o Simo Pieniniemi, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
Editor
Iiris Ruoho
Contents
Media & viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti (aiemmin Tiedotustutkimus) on Suomen ainoa koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauskirja. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa avoimena julkaisuna verkossa. Lisäksi kaikki kalenterivuoden aikana julkaistut vertaisarvioidut artikkelit kootaan kerran vuodessa ilmestyvään Media & viestinnän vuosikirjaan. Media & viestintä sisältää monipuolisesti viestinnän tutkimukseen liittyviä artikkeleita, haastatteluja, puheenvuoroja ja arvioita. Aiheita ovat mm. viestintäteknologia, mediakasvatus, populaarikulttuuri, journalismi, sukupuolten kuvat, sotapropaganda, imagonhallinta, lehtikuvat, gallupit, stereotyypit, genreteoria, retoriikka, diskurssianalyysi ym.
Language of text
fin
Numbers per annum
4
Subscription
mevi.sihteeri@gmail.com
Subscription fee
40
Subscription fee for members
jäsenetu
Alternative subscription fee
opiskelijajäsen 20