Journal or serial details

Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja

Publisher(s)
Tampereen Historiallinen Seura
Initial year
1929
Numbers per annum
ilmestyy epäsäännöllisesti