Journal or serial details

Ethnos-toimite

Publisher(s)
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos
Initial year
1979
ISSN
0357-511X
Editor
Arja Turunen
Contents
Ethnos-toimite on Ethnos ry:n n. joka toinen vuosi ilmestyvä, tiettyyn teemaan keskittyvä artikkelijulkaisu. Toimitteessa käsitellään kansatieteen/etnolgian sekä museologian tutkimukseen ja opetukseen nivoutuvia ajankohtaisia aiheita.
Language of text
eng fin
Numbers per annum
n. joka toinen vuosi