Journal or serial details

Ajatus - Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja

Publisher(s)
Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland
Initial year
1926
ISSN
0355-1725
Home page
https://www.filosofinenyhdistys.fi/toiminta/ajatus/
Postal address
Filosofian laitos, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Editor
Juha Räikkä
Language of text
multil
Numbers per annum
1
Printed pages (previous year)
321
Subscription
www.helsinki.fi/filosofia/ajatus.htm
Subscription fee
18
Subscription fee for members
10
Alternative subscription fee
5 opiskelijat