Journal or serial details

Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran julkaisuja

Publisher(s)
Suomen Elokuvatutkimuksen Seura
Initial year
1994
Numbers per annum
ilmestyy epäsäännöllisresti