Journal or serial details

ATS Ydintekniikka

Publisher(s)
Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland
Initial year
1972
ISSN
0356-0473
Home page
http://www.ats-fns.fi/fi/ats-ydintekniikka
Postal address
c/o Riku Mattila, Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 Helsinki
Editor
Anna-Maria Länsimies
Contents
ATS Ydintekniikka käsittelee hiukan kevennetystä tieteellisestä näkökulmasta säteilyn ja ydintekniikan käyttöä Suomessa, energiataloutta sekä ydinenergia-alan kansainvälistä yhteistyötä. Lehden kirjoittajat ovat tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa, ydin- tai energiatekniikkaa käyttävissä voimayhtiöissä tai viranomaisorganisaatioissa työskenteleviä ydinalan ammattilaisia
Numbers per annum
4
Subscription fee for members
jäsenetu
Electronic version
http://www.ats-fns.fi/