Kontakt

Vetenskapliga samfundens delegation

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
Telefon (09) 228 691, vardagar kl. 9-11 och 12-15
Telefax (09) 228 69 291
E-post tsv(at)tsv.fi

Faktureringsadress

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)tsv.fi

Medlemssamfundens kontaktuppgifter (även ändringar) meddelas till

Administrativ assistent Kati Ruuth-Chappuis
Tfn (09) 228 69 225
E-post kati.ruuth-chappuis(at)tsv.fi

Vetenskapsbokhandeln

Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
Tfn (09) 635 177
Fax (09) 635 017
E-post tiedekirja(at)tsv.fi

Publikationslagret

Besöksadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
Varuleveransadress: Österstigen 7, 00930 Helsingfors
Tfn (09) 228 69 251
E-post julkaisuvarasto(at)tsv.fi

Vetenskapernas hus

Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
Tfn (09) 228 69 265
E-post tieteidentalo(at)tsv.fi

Personalens kontaktuppgifter

Uppdaterad 25.6.2020 13.13