SJÄLVSTÄNDIGA DELEGATIONER

Vetenskapliga samfundens delegation inhyser tre självständiga delegationer. Delegationen för informationsspridning och forskningsetiska delegationen är tillsatta av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland har fyra vetenskapsakademier som bakgrundsorganisationer.

Också nordiska kommittén för bioetik administreras på kansliet av de vetenskapliga samfundens delegation.